ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

001 ปฐมวัย  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การปั้นดินน้ำมัน  อนุบาลปีที 1-3   ประเภท ทีม 

2. การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  อนุบาลปีที 1-3   ประเภท เดี่ยว 

3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  อนุบาลปีที 1-3   ประเภท ทีม 

4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech)  อนุบาลปีที 1-3   ประเภท เดี่ยว 

5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) (EP)  อนุบาลปีที 1-3   ประเภท เดี่ยว 

002 วิทยาศาสตร์ (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

003 การงานอาชีพ  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

2. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

3. การแข่งขันแกะสลักผลไม้  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

4. การแข่งขันแกะสลักผลไม้  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

 

004 เทคโนโลยี  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก   ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

2. การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

3. การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

4. การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม

 

005 ภาษาต่างประเทศ  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การแข่งขัน Spelling bee  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

2. การแข่งขัน Spelling bee  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

3. การแข่งขัน Spelling bee  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

4. การแข่งขัน Spelling bee (EP)  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

5. การแข่งขัน Spelling bee (EP)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

6. การแข่งขัน Spelling bee (EP)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

7. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech)  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

8. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

9. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

10. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech)(EP)  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

11. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech)(EP)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

12. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech)(EP)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

13. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

14. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

15. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)(EP)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

16. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)(EP)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

 

006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

2. การประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

3. การประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

4. การเล่านิทานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

 

5. การเล่านิทานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

6. การเล่านิทานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

7. สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

8. สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

9. โครงงานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

 

007 สุขศึกษาและพลศึกษา  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท ทีม 

2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท ทีม 

 

008 ภาษาไทย (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. คัดลายมือภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

2. คัดลายมือภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

3. คัดลายมือภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

4. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

5. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

6. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

7. เรียงร้อยถ้อยความ  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

8. เรียงร้อยถ้อยความ  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

 

009 คณิตศาสตร์  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

2. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

3. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

 

010 ศิลปะ  (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

09 คณิตศาสตร์ (คลิกที่รายการที่ต้องการเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ)

1. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)   ประเภท เดี่ยว 

2. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   ประเภท เดี่ยว 

3. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปี

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2561,13:09   อ่าน 10312 ครั้ง