ภาพกิจกรรม
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน
( จำนวน 2 รูป / ดู 527 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมพบปะพี่น้องโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมาศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต
( จำนวน 3 รูป / ดู 486 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง (23 กุมภาพันธ์ 2561)
( จำนวน 2 รูป / ดู 429 ครั้ง )
สมาคม ปส.กช. และเลขา กช. พบ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
( จำนวน 3 รูป / ดู 379 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนว
( จำนวน 2 รูป / ดู 445 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมทำภารกิจประชุมกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลให้ท
( จำนวน 3 รูป / ดู 419 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โ
( จำนวน 0 รูป / ดู 462 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมงาน 100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดกาฬสิ
( จำนวน 4 รูป / ดู 449 ครั้ง )
นายกสมาคม ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน 100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย ของภาคเหนือ ณ โรงเรียนน่านค
( จำนวน 3 รูป / ดู 358 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (10 กุมภาพันธ์ 2561)
( จำนวน 5 รูป / ดู 304 ครั้ง )