ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 
"ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น"
โดย 
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา


 
ศูนย์เครือข่ายที่ 1    

https://drive.google.com/file/d/1Cpf1DtBye0CbYHeSxztp_BaU5XeHzMBS/view?usp=sharing

ศูนย์เครือข่ายที่ 2    

https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing

ศูนย์เครือข่ายที่ 3    


https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing
ศูนย์เครือข่ายที่ 4    


https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing
ศูนย์เครือข่ายที่ 5    


https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing
ศูนย์เครือข่ายที่ 6    


https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing
ศูนย์เครือข่ายที่ 7    


https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing
ศูนย์เครือข่ายที่ 8    


https://drive.google.com/file/d/1yvrT2d3qcYqmOupCRRED7DX__uNRZgWa/view?usp=sharing

อาชีวศึกษา    


https://drive.google.com/file/d/1rGug0KJaEEdftQtmgfeYlhn56bMkPzsg/view?usp=sharing
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,11:42   อ่าน 3123 ครั้ง