ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนส่งนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมมีโครงการคัดเลือกเด็กดีศรีเอกชน
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญชวนส่งนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคัดเลือก
"เด็กดีศรีเอกชน "
โดยจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนสังกัดสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา 
และจะจัดมอบรางวัลในวันการศ
ึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เรียนที่มีความประพฤติดี และมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้
https://drive.google.com/file/d/1MOy9-L3GiG9P47Br3pTUiYO3gfAw4KI4/view?usp=sharing

และโรงเรียนสามารถนำส่งรายชื่อได้ที่ลิ้งค์ที่แนบด้านล่างนี้
แบบนำส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาตามโครงการคัดเลือกเด็กดีศรีเอกชน (คลิกที่ลิ้งค์)

https://forms.gle/g9grF2pCaFLDm37h8


 
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,17:53   อ่าน 1575 ครั้ง