ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
กำหนดการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
1. ใบสมัครเข้าร่วมใบสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Online & Coding with unplug ระดับประถมศึกษา
วันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา
ด่วน!!! ขอสงวนสิทธิ์เพียงโรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น และตามจำนวนจัดสรรของแต่ละจังหวัด. 
ขออนุญาตปิดการรับสมัครเมื่อครบตามยอดหรือยึดตามเวลาที่กดส่งใบสมัครเป็นสำคัญ**
และจะทำการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในสัปดาห์ก่อนการอบรม
 
คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการรับสมัคร
- นครราชสีมา 150 ท่าน
- ชัยภูมิ    35  ท่าน
- บุรีรัมย์   35  ท่าน
- สุรินทร์  10 ท่าน
..........................................................................
 
2. ใบสมัครเข้าร่วมใบสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Online & Coding with unplug ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา
ด่วน!!! ขอสงวนสิทธิ์เพียงโรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น และตามจำนวนจัดสรรของแต่ละจังหวัด. 
ขออนุญาตปิดการรับสมัครเมื่อครบตามยอดหรือยึดตามเวลาที่กดส่งใบสมัครเป็นสำคัญ**
และจะทำการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในสัปดาห์ก่อนการอบรม
- นครราชสีมา 72 ท่าน
- ชัยภูมิ    12  ท่าน
- บุรีรัมย์   28  ท่าน
- สุรินทร์  6 ท่าน
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการรับสมัคร  https://forms.gle/xTqM3iJYzoqAZoUn8
..........................................................................
 
3. (ปิดการรับสมัครแล้ว) ใบสมัครเข้าร่วมใบสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย Highscope
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ด่วน!!! ขอสงวนสิทธิ์เพียงโรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น และตามจำนวนจัดสรรของแต่ละจังหวัด. 
ขออนุญาตปิดการรับสมัครเมื่อครบตามยอดหรือยึดตามเวลาที่กดส่งใบสมัครเป็นสำคัญ**
และจะทำการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในสัปดาห์ก่อนการอบรม
- นครราชสีมา 110 ท่าน
- ชัยภูมิ    40 ท่าน
- บุรีรัมย์   40  ท่าน
- สุรินทร์  10 ท่าน
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการรับสมัคร  https://forms.gle/nzGh9EwTm1cQvinG8 (ปิดการรับสมัครแล้ว)
..........................................................................
 
4. ใบสมัครเข้าร่วมใบสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา
ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ด่วน!!! ขอสงวนสิทธิ์เพียงโรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น และตามจำนวนจัดสรรของแต่ละจังหวัด. 
ขออนุญาตปิดการรับสมัครเมื่อครบตามยอดหรือยึดตามเวลาที่กดส่งใบสมัครเป็นสำคัญ**
และจะทำการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในสัปดาห์ก่อนการอบรม
- นครราชสีมา 110 ท่าน
- ชัยภูมิ    32  ท่าน
- บุรีรัมย์   38  ท่าน
- สุรินทร์  10 ท่าน
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการรับสมัคร https://forms.gle/9Z3E8fVcS82UjPaEA
..........................................................................
 
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,06:04   อ่าน 1458 ครั้ง