ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
และกำหนดการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์


1. หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร Online & Coding with unplug ประถมศึกษา

คลิกที่ลิงค์เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ

-จังหวัดนครราชสีมา
https://drive.google.com/file/d/13IZL_CCCF9Na8dzdQPFqedpdK7t2BF5h/view?usp=sharing

-จังหวัดชัยภูมิ
https://drive.google.com/file/d/1yq_A_zGtdC8MSvT_qnrvwoLzbNUIMA_s/view?usp=sharing

-จังหวัดบุรีรัมย์
https://drive.google.com/file/d/1L44g9BM_sXuav9lcZRykZgSCER3tllKT/view?usp=sharing

-จังหวัดสุรินทร์
https://drive.google.com/file/d/1CaaD9AcRgZIVknZJsVRQKVFqpglXwh7V/view?usp=sharing


***หมายเหตุ : หากกรณีการสะกดชื่อผิด/รายชื่อตกหล่น หรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมแทน รบกวนติดต่อได้ที่จุดลงทะเบียนในวันอบรมฯ

คลิกที่ลิ้งค์ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/128mRLCw2bhBhYRD631guabjyHmtxedW0/view?usp=sharingโพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,14:26   อ่าน 1162 ครั้ง