ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการและ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ คณิตฯ Highscope และ EIS
ประกาศกำหนดการและ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ คณิตฯ Highscope และ EIS


 
- หลักสูตร  หลักสูตรการสอนคณิตเพื่อพัฒนาการคิด 
 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา


คลิกที่ลิงค์เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
***(ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)
https://drive.google.com/file/d/1OvYR2i24GuUEMqLlQ_3PYsWU-VgiBJH0/view?usp=sharing

***หมายเหตุ : หากกรณีการสะกดชื่อผิด หรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมแทน รบกวนติดต่อได้ที่จุดลงทะเบียนในวันอบรมฯ

คลิกที่ลิ้งค์ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/128mRLCw2bhBhYRD631guabjyHmtxedW0/view?usp=sharing


- หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย Highscope 
ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 

คลิกที่ลิงค์เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
***(ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น.)
https://drive.google.com/file/d/1k8JmMD9O5KWt8j0ostzqJWAltnPzCb_m/view?usp=sharing

***หมายเหตุ : หากกรณีการสะกดชื่อผิด หรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมแทน รบกวนติดต่อได้ที่จุดลงทะเบียนในวันอบรมฯ

คลิกที่ลิ้งค์ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/128mRLCw2bhBhYRD631guabjyHmtxedW0/view?usp=sharing


- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ EIS ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
 

คลิกที่ลิงค์เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
***(ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น.)
https://drive.google.com/file/d/1GIokTH88_vr-oTEu03-f1uFe59jynHvr/view?usp=sharing

***หมายเหตุ : หากกรณีการสะกดชื่อผิด หรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมแทน รบกวนติดต่อได้ที่จุดลงทะเบียนในวันอบรมฯ

คลิกที่ลิ้งค์ที่แนบเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/1Kdkko1cw5VUiyatt-Q6oes1z3FzG3DK5/view?usp=sharing
  

หมายเหตุ : หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ EIS ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโน๊ตบุ๊ค
               พร้อมอุปกรณ์พ่วง และสมาร์ทโฟนพร้อมสมัครแพคเกจอินเทอร์เน็ตมาด้วย
               ***และ ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องมีบัญชีี Gmail.
 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,05:48   อ่าน 1496 ครั้ง