ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ***จากเดิมในเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เป็น วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 63 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
ประกาศ
เรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ทางสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมาและสถาบัน Brain Balancing
ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 63 นี้

แต่ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 -9 ก.พ. 63
ทางคณะกรรมการสมาคมฯ  ได้เห็นสมควรให้ทำการเลื่อนการแข่งขันคณิตคิดเร็ว

***จากเดิมในเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21  เป็น วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 63 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันตามวันและเวลาดังกล่าว
 อนึ่ง หากทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะ เพิ่ม หรือ ลด จำนวน นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ขอความกรุณาแจ้งไปยัง
 ผอ.ปิยนุช โทร 081-3352124  ภายในวันที่ 14 ก.พ. 63 นี้
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,12:24   อ่าน 221 ครั้ง