ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลครูดีศรีเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat (อ่าน 3042) 26 ม.ค. 61
ประกาศผลฯ /คำสั่งการแข่งขันทักษะฯ / แผนผังอาคารสถานที่/ห้องที่ใช้สำหรับการจัดการแข่งขันในรายการต่าง (อ่าน 9320) 07 ธ.ค. 60
รายละเอียด กำหนดการ แผนผังบริเวณงาน และโปรแกรมการแข่งขัน "งานกีฬาอนุบาลเอกชนโคราช ครั้งที่ 1" (อ่าน 1298) 19 พ.ย. 60
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8745) 06 พ.ย. 60
ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1 (อ่าน 1654) 01 พ.ย. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ รางวัล“100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ประจำปี 2561 (อ่าน 4477) 07 ต.ค. 60
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข (อ่าน 939) 15 ก.ย. 60
การอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (อ่าน 534) 24 ส.ค. 60
ใบสมัครเข้ารับการอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (อ่าน 722) 17 ส.ค. 60
รายละเอียด หลักเกณฑ์ในการแข่งขัน ““กีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุงเพ (อ่าน 2207) 16 ส.ค. 60
ใบสมัครเข้ารับการอบรมครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 786) 14 ส.ค. 60
ใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง EF (อ่าน 1021) 14 ส.ค. 60
แบบตอบรับการเข้าร่วม การแข่งขัน "“กีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (อ่าน 1004) 14 ส.ค. 60
#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญ เนื่องใน “วันการศึกษาเอกชน ๑๐๐ ปี” ร (อ่าน 344) 24 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา (อ่าน 1086) 10 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้บริหารและครูรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 (อ่าน 538) 10 ก.ค. 60
ขอเชิญโรงเรียนเอกชนร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ (อ่าน 359) 08 ก.ค. 60
การนำส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการทดสอบ ONET ปี 2560 (อ่าน 292) 08 ก.ค. 60
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน (อ่าน 920) 16 ก.พ. 60
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 4526) 12 ก.พ. 60
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน”สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน 2560” (อ่าน 590) 05 ก.พ. 60
ประกาศผลการขอรับรางวัล OPEC TEACHER AWARD 2017 (อ่าน 2774) 04 ก.พ. 60
โค้งสุดท้ายพิชิต O-NET ป.6 (อ่าน 686) 27 ม.ค. 60
การแข่งขันทักษะวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 (อ่าน 9782) 11 ม.ค. 60
ตรวจสอบรายชื่อครู บุคลากร และผู้บริหาร (อ่าน 1156) 08 ม.ค. 60
ประกาศผลรางวัล KORAT OPEC TEACHER AWARD 2017 (อ่าน 1287) 28 ธ.ค. 59
การคัดเลือกผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่น ของสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (อ่าน 1661) 27 ธ.ค. 59