ภาพกิจกรรม
ประกาศผลรางวัล OPEC TEACHER AWARD 2017
( จำนวน 0 รูป / ดู 455 ครั้ง )
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 (31 มกราคม 2
( จำนวน 7 รูป / ดู 269 ครั้ง )
นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2 กพ. 60)
( จำนวน 5 รูป / ดู 247 ครั้ง )
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (23 มกราคม 2560)
( จำนวน 9 รูป / ดู 210 ครั้ง )
นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมจัดงานวันการศึกษาเอกชน (17 มกราคม 2560)
( จำนวน 4 รูป / ดู 293 ครั้ง )
นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจตังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง (15 มกราคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 314 ครั้ง )
นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ (12 มกราคม 2560)
( จำนวน 9 รูป / ดู 230 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส (6 มกราคม 2560)
( จำนวน 7 รูป / ดู 223 ครั้ง )
เป็นประธานประชุมประธาน ปส.กช.ภาคกลาง (5 มกราคม 2560)
( จำนวน 4 รูป / ดู 477 ครั้ง )
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม (30 ธันวาคม 2559)
( จำนวน 4 รูป / ดู 263 ครั้ง )