ภาพกิจกรรม
นายกสมาคม พบท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนามบินดอนเมือง นั่งหารือเรื่องราวการศึกษา (5 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 0 รูป / ดู 157 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการอิสระเพื่
( จำนวน 2 รูป / ดู 147 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 13/2560 (3 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 2 รูป / ดู 117 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ บรรยายให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดยโสธร (2 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 137 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ระธานการประชุมประธานเอกชนจังหวัดในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )
อุปนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค 14 ในการเปิดการอบรม (30 กันยายน 2560)
( จำนวน 10 รูป / ดู 196 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (29 กันยายน 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 186 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (28 กันยายน 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 238 ครั้ง )
นายกสมาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ื 13/2560 (25 กันยายน 2560)
( จำนวน 1 รูป / ดู 157 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมมาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (24 กันยายน
( จำนวน 4 รูป / ดู 185 ครั้ง )