ภาพกิจกรรม
นายกสมาคม ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน 100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย ส่วนกลาง โดย รมช.กระทรวงศึก
( จำนวน 3 รูป / ดู 146 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดงาน 100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย จุดที่ 1 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู 162 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุม อกศจ.ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา (5 กุมภาพันธ์ 2561)
( จำนวน 3 รูป / ดู 127 ครั้ง )
นายกสมาคม ฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (1 กุมภาพัน
( จำนวน 2 รูป / ดู 136 ครั้ง )
นายกสมาคม ฯ ร่วมแถลงข่าวและเป็นประธานการประชุม งานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดกา
( จำนวน 2 รูป / ดู 127 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมการรับนักเรียนอาชีวศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น (26 มกราคม 2561)
( จำนวน 0 รูป / ดู 135 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมหารือและทำความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับ PIHMS ประเทศนิวซีแลนด์ (25 มกราคม 2561)
( จำนวน 2 รูป / ดู 130 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง ประชุมคณะกรรมการสมาคม ปส.กช. สัญจร เข้าเยี่ยมรับฟังข้อมูลสำนักงานศ
( จำนวน 7 รูป / ดู 277 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ปฏิบัติภารกิจ ให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (21 มกรา
( จำนวน 3 รูป / ดู 134 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ปฏิบัติภารกิจพบเพื่อนผู้บริหารและครูเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (20 มกราคม 2561)
( จำนวน 0 รูป / ดู 136 ครั้ง )