ภาพกิจกรรม
นายกสมาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ื 15/2560 (27 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 0 รูป / ดู 237 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประธานการประชุม ประธานเอกชนจังหวัด/นายกสมาคมการศึกษาเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ (24 ตุลาคม 256
( จำนวน 2 รูป / ดู 324 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาเอกชน
( จำนวน 3 รูป / ดู 150 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญา
( จำนวน 2 รูป / ดู 175 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดบึงกาฬและขอนแก่น (16 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 212 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย (15 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 278 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู (14 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 296 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคม ปส.กช. พบ ท่านตวง อันทะชัย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (11 ตุ
( จำนวน 2 รูป / ดู 143 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ป็นประธานประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบของกรุงเทพมหานคร (11 ตุลาคม 2
( จำนวน 3 รูป / ดู 130 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประช
( จำนวน 4 รูป / ดู 131 ครั้ง )