ภาพกิจกรรม
นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา
( จำนวน 5 รูป / ดู 152 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมระชุม คณะกรรมการจัดงานวันครูทุกสังกัดของจังหวัดนครราชสีมา (15 พฤศจิกายน 2560)
( จำนวน 4 รูป / ดู 110 ครั้ง )
นากยสมาคมฯร่วมประชุมเตรียมงานวันการศึกษาเอกชน 100 ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (14 พ
( จำนวน 3 รูป / ดู 139 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมประธานเอกชนภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(13 พฤศจิก
( จำนวน 3 รูป / ดู 140 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (10 พฤศจิกายน 2560)
( จำนวน 0 รูป / ดู 264 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 128 โรงเรียนและร่วมคัดเลือกกรรมกา
( จำนวน 4 รูป / ดู 341 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ปส.กช (4 พฤศจิกายน 2560)
( จำนวน 0 รูป / ดู 252 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ไปร่วมทอดกฐินพระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
( จำนวน 4 รูป / ดู 187 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา (30 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 0 รูป / ดู 203 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ (28 ตุลาคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 221 ครั้ง )