ภาพกิจกรรม
นายกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (26 ธันวาคม 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 175 ครั้ง )
นากยกสมาคมฯ บรรยายให้สมาคมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ณ จังหวัดภูเก็ต (24 ธันวาคม 2560)
( จำนวน 1 รูป / ดู 126 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (21 ธันวาค
( จำนวน 1 รูป / ดู 129 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (18 ธันวาคม 2560)
( จำนวน 2 รูป / ดู 137 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ปส.กช. ร่วมบริจาคเงินช่วยบ้านครูโรงเรียนเอกชนที่ประสบเหตุไฟไหม้ทั้งหลั
( จำนวน 1 รูป / ดู 125 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมกับกรมโรงเรียนเอกชนประเทศลาว ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกัน (11 ธั
( จำนวน 4 รูป / ดู 162 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมคณะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบกับเจ้ากรมการศึกษาเอกชน ประเทศลาว (10 ธ
( จำนวน 4 รูป / ดู 163 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 129 โร
( จำนวน 2 รูป / ดู 121 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมเตรียมงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย (6 ธันวาคม 2560)
( จำนวน 1 รูป / ดู 117 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ นำคณะกลุ่มเอกชน ศธจ.นครราชสีมา เข้ากราบนมัสการ พระญาณดิลก องค์อุปถัมภ์โรงเรียนสอนคนตาบอดเ
( จำนวน 2 รูป / ดู 131 ครั้ง )