ภาพกิจกรรม
นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมประธานโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ (19 มกราคม 2561)
( จำนวน 0 รูป / ดู 129 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมประธานเอกชนจังหวัดทั่วประเทศ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 4 ภาคๆละ
( จำนวน 5 รูป / ดู 121 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมนายกสมาคมการศึกษาเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ สรุปงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ณ จั
( จำนวน 2 รูป / ดู 158 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประธานจัดงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา และกีฒาครูเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (16 มกราคม 2561)
( จำนวน 8 รูป / ดู 172 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ กระทรวงศึกษาธิการ (11 มกราคม 2561)
( จำนวน 4 รูป / ดู 130 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสกลนคร จำนวน 69 แห่ง เพ
( จำนวน 2 รูป / ดู 201 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดน่าน แถลงข่าว 100 ปีการศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ของภาคเหนื
( จำนวน 3 รูป / ดู 146 ครั้ง )
นายกสมาคม ฯ ได้รับเชิญร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการเปิดอาคารเรียนและเฉลิมฉลอง 96 ปี โรง
( จำนวน 2 รูป / ดู 153 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมประธานเอกชนจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก 25 จังหวัด ณ จังหวัดราชบุรี (6
( จำนวน 3 รูป / ดู 122 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (5 มกราคม 2561)
( จำนวน 5 รูป / ดู 264 ครั้ง )